Mennesket og omsorg i Centrum

Som en del af studiet er vi i praktik af to omgange. Lige nu er jeg i gang med min sidste praktik hos udegruppen i Kildehaven. En del af mine arbejdsopgaver er at køre ud til borgere, der skal have hjælp i hverdagen. Det er netop mødet med mennesket, der har været afgørende for at jeg valgte at læse til SOSU-hjælper. Det er enormt spændende at få lov til at lære nogle helt nye personer at kende.

Jeg kan især godt lide den omsorg, som man skal give borgeren. Man er måske er det eneste ansigt, som de ser en hel dag, alligevel kan ens korte tilstedeværelse give dem enormt meget glæde. Hver dag kan jeg mærke, at jeg har valgt rigtigt.

To dage er ikke ens

Jeg kommer ud til vildt forskellige borgere, og to dage er jo ikke ens. Selv om at jeg som oftest er ude hos de samme borgere, er det ikke nødvendigvis de samme opgaver, som de skal have hjælp til.

Opgaverne varierer enormt meget og kommer helt an på, hvad borgeren er blevet visiteret til, eller hvad vedkommende har lyst til at bruge sit klippekort på. Det kan være at hjælpe en borger med at få kompression strømper på, personlig pleje eller lave mad til dem. Nogle gange skal du træne med dem, gå turer med dem eller ordne vasketøj. Somme tider besøger jeg syv til otte borgere på en dag. Det kan nogle gange være grænseoverskridende i den forstand, at du skal jo ind i private hjem, og du aner ikke, hvad du kommer ind til.

Kollegaer og vejleder, der gør en forskel

Under min praktik har jeg fået en enorm dygtig vejleder, som tænker rigtig meget på mig og min udvikling. Samtidig har jeg kollegaer, der roser mig rigtig meget og anerkender det arbejde, som jeg udfører. Folk er gode til at hjælpe hinanden, når der er travlt. Det betyder, at jeg altid har haft en følelse af, at der er styr på tingene, selv om der er travlt.

Om 10 år
Jeg er stadig social- og sundhedshjælper, måske vil jeg uddanne mig til assistent. Jeg skal helt sikkert stadig arbejde indenfor det her fag. Hjemmeplejen Houlkær er et rart sted, og jeg håbede på, at jeg kunne få lov at fortsætte her efter praktikken sluttede. Nu har jeg faktisk fået at vide, at når jeg bliver færdiguddannet, så vil de gerne have mig her.